Fritidspas

Fritidspas

Hvad er et fritidspas?
Et fritidspas er et gavekort fra Aarhus kommune på 1.000 til at betale kontingent i en forening, hvor
dit barn gerne vil være medlem.

Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.

Husk at bruge fritidspasset ved tilmelding til brydning i Brydeklubben Thrott.

Hvem kan få et fritidspas?
For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 192.714 kr. om året.

Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere.

De præcise rammer for tildeling af fritidspas kan ses på: https://aarhus.dk/borger/kultu...

Hvordan får man et fritidspas?

  • Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR-nummer eller...
  • Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk og oplys eget eller barnets CPR-nummer eller...
  • Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og oplys eget eller barnets CPR-nummer

Hvis Sport & Fritid vurderer at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten.

Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme.

OBS: Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn
i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor.

Hvordan bruger jeg mit fritidspas i Brydeklubben Thrott?
Du aflevere det udfyldte fritidspas til din træner, som sørger for det kommer videre til klubbens kasserer.

Husk at få fritidspasset tilbage igen. Hvis der er penge tilbage, kan dit barn bruge resten til en anden aktivitet.