Klubbens sponsorer
Velkommen til Brydeklubben Thrott

Hvorfor skal dit barn gå til brydning?

Børnene lærer blandt andet deres egne styrker og begrænsninger at kende under kampe, der er bygget op om regler, ritualer og værdier. Den sunde slåskamp er en dialog gennem bevægelse.

Når børn slås, lærer de blandt andet at iagttage modstanderens bevægelser og aflæse dennes kropssprog, hvilket har positiv indvirkning på at mindske mobning.

Mere kropsbevidst gennem kamp (sejre og nederlag) og heri få større selvtillid.

Fysisk kontakt / kropslighed, der øger kropsbevidstheden, som påvirker det sociale, det psykiske, og giver mulighed for kultivering af aggression.

Følg os på Facebook
Generalforsamling 2021

Brydeklubben Thrott

 

Mandag 14. Juni kl. 19:00

Aulaen på Åby Skole

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BK Thrott.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for den forløbne sæson til godkendelse samt budget for den kommende sæson
 4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
 5. Behandling af indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse)
 6. Valg af formand. (Afgående Kristian Jaquet) villig til genvalg
 7. Valg af den øvrige bestyrelse
  1. Bestyrelsesmedlem (Afgående Christian Wind) villig til genvalg
  2. Bestyrelsesmedlem (Afgående Peter Torp) villig til genvalg
  3. Bestyrelsesmedlem (Afgående Mads Hededal) villig til genvalg.
 8. Valg af to suppleanter
  1. (Afgående Rasmus Thomsen) villig til genvalg
  2. (vacant)
 9. Valg af to revisorer samt to revisorsuppleanter
  1. (Afgående Per Lilholt) villig til genvalg
  2. (Afgående Steen Christensen) villig til genvalg
  3. suppleant (Afgående Lars Fonnesbek) villig til genvalg
  4. suppleant (Afgående Lotte Jaquet) villig til genvalg
 10. Eventuelt
COVID-19 retningslinjer

I forbindelse med sæson opstarten vil vi gerne henlede opmærksomheden på de retningslinjer der i forbindelse med Corona er for deltagelse i Brydeklubben Thrott. Retningslinjerne følger alle anbefalinger fra myndighederne og Danmarks Idræts Forbund.  I forbindelse med madrasvask, vil vi gerne bede jer forældre og brydere om at hjælpe vores frivillige trænere med denne opgave, således de ikke skal stå alene med opgaven - STOR TAK for jeres hjælp og forståelse

Retningslinjer for træning i Thrott:

Fra Danmarks Idrætsforbund

 • Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
 • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves.
 • Der åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.
 • Al udstyr rengøres før og efter brug.
 • Vi anbefaler at alle der færdes i Thrott har downloadet app’en ”SmitteStop”

Konkrete retningslinjer for Brydeklubben Thrott

 • Brug håndspritten der står ved indgangen i Thrott
 • I videst mulige omfang planlægger trænerteamet øvelser med lav kontakt
 • Ved makkerøvelser: Så vidt muligt har alle brydere den samme makker hele aftenen
 • Madrassen vaskes inden hver træning
 • Udstyr vasket inden brug
 • Styrketræning i kælderen – max 6 personer af gangen
 • Udvidet rengøring af køkken, døre, håndtag mv.
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

God træning!

/Bestyrelsen i Thrott

Kommende stævner:
Der er ikke oprettet aktiviteter i kalenderen
Kommende træninger:
Der er ikke oprettet aktiviteter i kalenderen