Klubbens sponsorer
Velkommen til Brydeklubben Thrott

Hvorfor skal dit barn gå til brydning?

Børnene lærer blandt andet deres egne styrker og begrænsninger at kende under kampe, der er bygget op om regler, ritualer og værdier. Den sunde slåskamp er en dialog gennem bevægelse.

Når børn slås, lærer de blandt andet at iagttage modstanderens bevægelser og aflæse dennes kropssprog, hvilket har positiv indvirkning på at mindske mobning.

Mere kropsbevidst gennem kamp (sejre og nederlag) og heri få større selvtillid.

Fysisk kontakt / kropslighed, der øger kropsbevidstheden, som påvirker det sociale, det psykiske, og giver mulighed for kultivering af aggression.

Følg os på Facebook
COVID-19 retningslinjer

I forbindelse med sæson opstarten vil vi gerne henlede opmærksomheden på de retningslinjer der i forbindelse med Corona er for deltagelse i Brydeklubben Thrott. Retningslinjerne følger alle anbefalinger fra myndighederne og Danmarks Idræts Forbund.  I forbindelse med madrasvask, vil vi gerne bede jer forældre og brydere om at hjælpe vores frivillige trænere med denne opgave, således de ikke skal stå alene med opgaven - STOR TAK for jeres hjælp og forståelse

Retningslinjer for træning i Thrott:

Fra Danmarks Idrætsforbund

 • Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
 • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves.
 • Der åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.
 • Al udstyr rengøres før og efter brug.
 • Vi anbefaler at alle der færdes i Thrott har downloadet app’en ”SmitteStop”

Konkrete retningslinjer for Brydeklubben Thrott

 • Brug håndspritten der står ved indgangen i Thrott
 • I videst mulige omfang planlægger trænerteamet øvelser med lav kontakt
 • Ved makkerøvelser: Så vidt muligt har alle brydere den samme makker hele aftenen
 • Madrassen vaskes inden hver træning
 • Udstyr vasket inden brug
 • Styrketræning i kælderen – max 6 personer af gangen
 • Udvidet rengøring af køkken, døre, håndtag mv.
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

God træning!

/Bestyrelsen i Thrott

Nordea Fonden støtter den sunde slåskamp

Nordea Fonden har med en bevilling på 45.000 kroner til Brydeklubben Throtts projekt ”Den sunde slåskamp - kom og bryd med mig”, gjort det muligt for en børnegruppe at sætte fokus på nye sociale relationer, hvor der gennem dette projekt kan ske inklusion af børn, der er ellers er ekskluderet i fritidslivet pga kulturelle baggrunde, psykosociale årsager eller mobning og heraf afholdelse for deltagelse i fritidslivet.  

Det skal ske ved at en række SFO’er i Aarhus Kommune, sammen med Brydeklubben Thrott, skal gøre det muligt for børnene at deltage i en ugentlig brydetræning, ude på skolerne.  Skoleindsatsen er en nytænkning af ”den danske model”, hvor foreningsidræt traditionelt foregår på fastlagte tidspunkter i foreningens lokaler. Istedet ønsker Brydeklubben Thrott at oprette en række satellithold på skolerne og planlægger at afvikle træningstiderne i direkte forlængelse af den normale skoletid  

”Vi oplever i den daglige træning i klubben, at der er børn med behov for særlige instruktioner og guidning. Vores trænere har erfaring med styring af konkurrence-momentet og arbejder også i børnehøjde med mental træning. En tydelig struktur og et klap på skulderen er afgørende for børnenes deltagelse”, fortæller Esben Fonnesbek fra Brydeklubben Thrott  

Foruden den ugentlige træning ude på skolerne, er der planlagt en lang række fællesarrangementer for deltagerne, herunder klubture til udlandet med Throtts faste hold i Åbyhallen, mini-stævner, forældre arrangementer og meget mere.  

Brydeklubben Thrott er i øjebblikket i dialog med flere SFO’er i Aarhus Kommune, om deltagelse i det 2-år lange projekt. Foruden Nordea Fonden, har projektet modtaget støtte fra Aarhus Kommunes Aktivitetspulje og DIF/DGI’s Foreningspulje.

 

Yderligere info:

Esben Fonnesbek, Brydeklubben Thrott 40243131 Jesper Rønne, Nordea Åbyhøj  61226069

Kommende stævner:
Der er ikke oprettet aktiviteter i kalenderen
Kommende træninger:
2021
10
Maj
Træning Puslingehold (Puslinge (6-10 år))
17:00 - 18:00 mandag 10. maj
Thrott
2021
11
Maj
Udendørs Funktionel træning i Thrott (Funktionel Træning, Klubstab og Passiv)
17:00 - 18:00 tirsdag 11. maj
2021
11
Maj
Træning drengehold (Drenge (10-14 år))
18:00 - 19:30 tirsdag 11. maj
Thrott
2021
13
Maj
Træning drengehold (Drenge (10-14 år))
17:00 - 18:30 torsdag 13. maj
Thrott
2021
13
Maj
AFLYST: Træning Puslinge med drengehold (Puslinge (6-10 år))
17:00 - 18:30 torsdag 13. maj
Thrott
Introvideo